De 7 hoofdaspecten

De FlexScan is opgebouwd uit 7 hoofdaspecten. Voor de hbo scan zijn dat de volgende aspecten:

 1. Informatievoorziening en voorlichting.
 2. De intake op moduleniveau.
 3. De onderwijsleeromgeving.
 4. De professionals.
 5. Toetsing en validering.
 6. Certificaten en diploma’s.
 7. Onderwijslogistiek.

Elk hoofdaspect is verder uitgewerkt in meerdere items.

De 7 hoofdaspecten van de FlexScan zijn ingedeeld aan de hand van de student journey die elke student doorloopt gedurende zijn studie, te weten: orienteren, afspraken maken, leren en waarderen. Al deze processen hebben te maken met onderwijslogistiek, wat als laatste hoofdaspect is toegevoegd.
De hoofdaspecten van de FlexScan voor het hbo zijn, in sommige gevallen, onvoldoende herkenbaar voor het mbo. Herkenbaarheid is erg belangrijk, t.b.v. de betrouwbaarheid van de uitslag van de Scan. Daarom zijn de hoofdaspecten voor de mbo-variant van de FlexScan aangepast en als volgt gedefinieerd:

 1. Informatievoorziening en voorlichting.
 2. De intake.
 3. Het onderwijsprogramma.
 4. De professionals/docenten.
 5. Examinering.
 6. Certificaten en diploma’s.
 7. Bedrijfsvoering.
 

Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat

CINOP, 2016

Ontwikkelpartners

logo
logo
logo
logo